ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!!!!!

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հայտարարում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ, ընկերության 2020 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտ իրականացնելու նպատակով: