ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!!!!!

<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>>ՈՒՎԿ>> ՍՊԸ-ի վարկառու-հաճախորդները մինչև 30.06.2020թ. չեն համարվի ժամկետանց և տվյալ ժամանակահավածում չվճարված վարկերի նկատմամբ չեն կիրառվի տույժեր և տուգանքներ: Ինչպես նաև ընկերությունը պատրաստակամ է ստեղծված իրավիճակում  ցուցաբերել անհատական մոտեցում վարկառուների պայմանագրային պարտավորությունների կատարման հետ կապված: Միաժամանակ հորդորում ենք հնարավորության դեպքում իրականացնել վարկերի գծով վճարները` ըստ գործող ժամանակացույցի, որպեսզի հետագայում խուսափեք վարկային բեռի ավելացումից: