Աշխատանքը G&A-ում

Վարկային բաժնի փորձնակ

     ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`  Վարկավորման  բաժին

     ՊԱՇՏՈՆԸ`  Վարկային բաժնի փորձնակ

     ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ`  ՀՀ, ք. Երևան

     ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

  1. Բարձրագույն կրթություն
  2. Microsoft Office-ի լավ իմացություն ԼՍՈՖՏ և Outlook համակարգի իմացությունը ցանկալի է
  3. Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,  անգլերենի իմացությունը կդիտվի , որպես առավելություն:
  4. Հաղորդակցման հմտություններ և կիրթ պահելաձև
  5. Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
  6. Թիմային աշխատանքի ունակություններ
  7. Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ`  Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 22.12.2015  իրենց Ինքնակենսագրականներն ուղարկել hr@g-a.am  էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել: 

Դիմումների ընդունման սկիզբ`   01.10.2017
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը`    30.11.2017

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

Ուսումնական պրակտիկա ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ում

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր պատրաստակամությունն է հայտնում  Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բոլոր ԲՈՒՀ-երի տաղանդավոր և ուսման մեջ առաջադեմ, ինչպես նաև նորարական

մտքերով հանդես եկող ուսանողների համար: Ուսումնական պրակտիկան հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր տեսական գիտելիքներ, որոնք ձեռք են բերվել ուսման ընթացքում:

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողները գնահատվում են իրենց անմիջական ղեկավարի կողմից մի քանի չափանիշներով` գիտելիքներ և հմտություններ; թիմին հարմարվելուընդունակություն, գործարար վարվելակերպ, նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն և պատասխանատվության զգացում, որի հիման վրա տնօրենի կողմից տրվում էերաշխավորագիր-բնութագիր:

Ցանկացած Ընկերության համար  առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում  որակյալ մարդկային ռեսուրսները, որոնք հիմք են հանդիսանում կազմակերպությանդինամիկ և ճկուն զարգացման համար:  Ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: