Աշխատանքը G&A-ում

Այս պահին կազմակերպությունում թափուր աշխատատեղեր չկան

  ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր պատրաստակամությունն է հայտնում  Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բոլոր ԲՈՒՀ-երի տաղանդավոր և ուսման մեջ առաջադեմ, ինչպես նաև նորարական

մտքերով հանդես եկող ուսանողների համար: Ուսումնական պրակտիկան հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր տեսական գիտելիքներ, որոնք ձեռք են բերվել ուսման ընթացքում:

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողները գնահատվում են իրենց անմիջական ղեկավարի կողմից մի քանի չափանիշներով` գիտելիքներ և հմտություններ; թիմին հարմարվելուընդունակություն, գործարար վարվելակերպ, նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն և պատասխանատվության զգացում, որի հիման վրա տնօրենի կողմից տրվում էերաշխավորագիր-բնութագիր:

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Տարածաշրջան

Երևան

Կրթություն

Մասնագիտական

Պահանջներ

 • բարձրագույն կրթություն ֆինանսական, հաշվապահական կամ այլ հարակից ոլորտում,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար պաշտոնում,
 • համակարգչային գերազանց հմտություններ, «LS Bank» համակարգի իմացություն,
 • IFRS (ՖՀՄՍ)-ի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • համակարգման և ղեկավարման հմտություններ,
 • վերլուծելու ունակություն,
 • նպատակաուղղվածություն,
 • ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին։

Աշխատանքային գրաֆիկ

ամբողջ օրը (09:30 – 18:30)

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն
info@g-a.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «Գործադիր տնօրենի տեղակալ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:
Հեռ.` 077 56-99-11, 099 56-99-11, 011 56-99-11

Հայտարարվում է Ներքին Աուդիտի աշխատակցի մրցույթ

Տարածաշրջան

Երևան

Կրթություն

Մասնագիտական

Պահանջներ

 • բարձրագույն կրթություն ֆինանսական, հաշվապահական կամ այլ հարակից ոլորտում (բիզնեսի
  կառավարման ոլորտում մագիստրոսի աստիճանը ցանկալի է);
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ;
 • հաշվապահական և Ֆինանսական բիզնես գործընթացների և հաշվետվությունների ստանդարտների, այդ
  թվում, ՖՀՄՍ-ի (IFRS) գերազանց իմացություն, ACCA որակավորումը կդիտարկվի որպես առավելություն;
 • աուդիտի և վերահսկման պրակտիկ և խորը գիտելիքների տիրապետում;
 • համակարգչային գերազանց հմտություններ;
 • լեզուների լավ իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն;
 • ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր
  հաղորդակցման հմտություններ;
 • միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն;
 • տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին։

Աշխատանքային գրաֆիկ

ամբողջ օրը (09:30 – 18:30)

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն
info@g-a.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «Ներքին Աուդիտի աշխատակից»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:
Հեռ.` 077 56-99-11, 099 56-99-11, 011 56-99-11

Ցանկացած Ընկերության համար  առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում  որակյալ մարդկային ռեսուրսները, որոնք հիմք են հանդիսանում կազմակերպությանդինամիկ և ճկուն զարգացման համար:  Ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: