Աշխատանքը G&A-ում

Այս պահին կազմակերպությունում թափուր աշխատատեղեր չկան

  ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր պատրաստակամությունն է հայտնում  Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բոլոր ԲՈՒՀ-երի տաղանդավոր և ուսման մեջ առաջադեմ, ինչպես նաև նորարական

մտքերով հանդես եկող ուսանողների համար: Ուսումնական պրակտիկան հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր տեսական գիտելիքներ, որոնք ձեռք են բերվել ուսման ընթացքում:

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողները գնահատվում են իրենց անմիջական ղեկավարի կողմից մի քանի չափանիշներով` գիտելիքներ և հմտություններ; թիմին հարմարվելուընդունակություն, գործարար վարվելակերպ, նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն և պատասխանատվության զգացում, որի հիման վրա տնօրենի կողմից տրվում էերաշխավորագիր-բնութագիր:

Կազմակերպությանը անհրաժեշտ է վարկային մասնագետ

Տարածաշրջան

Երևան

Կրթություն

Մասնագիտական

Պահանջներ

 • բարձրագույ նկրթություն (բակալավրի աստիճանը ընդունելի է)տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
 • ՀՀ բանկային և վարկային օրենսդրության,վարկավորման գործընթացների իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի իմացություն,LS-բանկ  ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • հաղորդակցման,հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցությունների վարման և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական ճկուն միտք,
 • հայերեն և ռուսերենլեզուների իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն:

Աշխատանքային գրաֆիկ

ամբողջ օրը (09:30 – 18:30)

Պարտականություններ

 • Կազմակերպության վարկային պրոդուկտների առաջխաղացման ապահովում, հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին` վարկերի ձևակերպման,պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ,
 • վարկային հայտերի ընդունում,պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում և վերլուծություն,
 • սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում`դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նպատակով:
 • Արագաշարժություն,պարտաճանաչություն, թիմում աշխատելու ունակություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն
L.Petrosyan@g-a.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «Վարկային մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:

Ցանկացած Ընկերության համար  առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում  որակյալ մարդկային ռեսուրսները, որոնք հիմք են հանդիսանում կազմակերպությանդինամիկ և ճկուն զարգացման համար:  Ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: