Աշխատանքը G&A-ում

Վարկային մասնագետ

     ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`  Վարկավորման  բաժին

     ՊԱՇՏՈՆԸ`  Վարկային մասնագետ

     ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ`  ՀՀ, ք. Երևան

     ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում
 2. Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես վարկային մասնագետ
 3. ՀՀ բանկային օրենսդրության, սպառողական և բիզնես վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն:
 4. MS Word և MS Excel ծրագրերի,
  LS BANK ծրագրի իմացությունև կդիտվի, որպես առավելություն
 5. հաղորդակցման հմտություններ, ինչպես նաև թիմում աշխատելու հմտություններ,
 6.  իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 7. կարգապահության և պատասխանատվության զգացում,
 8. վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման, ներգրավման և համագործակցության հմտություն
 9.  հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, ցանկալի է նաև անգլերենի իմացություն:
 10. Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
 11. Թիմային աշխատանքի ունակություններ
 12. Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ`  Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 31.10.2017  իրենց Ինքնակենսագրականներն ուղարկել hr@g-a.am  էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:

Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել: 

Դիմումների ընդունման սկիզբ`   01.10.2017
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը`    31.10.2017

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

Ուսումնական պրակտիկա ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ում

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր պատրաստակամությունն է հայտնում  Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բոլոր ԲՈՒՀ-երի տաղանդավոր և ուսման մեջ առաջադեմ, ինչպես նաև նորարական

մտքերով հանդես եկող ուսանողների համար: Ուսումնական պրակտիկան հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր տեսական գիտելիքներ, որոնք ձեռք են բերվել ուսման ընթացքում:

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողները գնահատվում են իրենց անմիջական ղեկավարի կողմից մի քանի չափանիշներով` գիտելիքներ և հմտություններ; թիմին հարմարվելուընդունակություն, գործարար վարվելակերպ, նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն և պատասխանատվության զգացում, որի հիման վրա տնօրենի կողմից տրվում էերաշխավորագիր-բնութագիր:

Ցանկացած Ընկերության համար  առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում  որակյալ մարդկային ռեսուրսները, որոնք հիմք են հանդիսանում կազմակերպությանդինամիկ և ճկուն զարգացման համար:  Ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: