Աշխատանքը G&A-ում

Այս պահին կազմակերպությունում թափուր աշխատատեղեր չկան

  ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր պատրաստակամությունն է հայտնում  Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բոլոր ԲՈՒՀ-երի տաղանդավոր և ուսման մեջ առաջադեմ, ինչպես նաև նորարական

մտքերով հանդես եկող ուսանողների համար: Ուսումնական պրակտիկան հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր տեսական գիտելիքներ, որոնք ձեռք են բերվել ուսման ընթացքում:

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողները գնահատվում են իրենց անմիջական ղեկավարի կողմից մի քանի չափանիշներով` գիտելիքներ և հմտություններ; թիմին հարմարվելուընդունակություն, գործարար վարվելակերպ, նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն և պատասխանատվության զգացում, որի հիման վրա տնօրենի կողմից տրվում էերաշխավորագիր-բնութագիր:

Ցանկացած Ընկերության համար  առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում  որակյալ մարդկային ռեսուրսները, որոնք հիմք են հանդիսանում կազմակերպությանդինամիկ և ճկուն զարգացման համար:  Ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: