Էքսպրես սպառողական վարկեր

Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 22-24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 78-143%
Տրամադրման ժամկետը 1-12 ամիս
Տրամադրման կարգը կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի գումարը 100 000 – 400 000 ՀՀ դրամ
Վարկի մարում ամենամսյա հավասարաչափ
Պահանջվող փաստաթղթեր անձնագիր,սոցիալական քարտ, եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ
Հայտի ուսումնասիրության վճար և միանավագ սպասարկման վճար 5 000 ՀՀ դրամ-հայտի ուսումնասիրություն

միանվագ սպասարկում ՝ վարկի գումարի 3%-ի չափով

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական) մինչև 1 % (նվազագույնը  1 000 ՀՀ դրամ)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և
հաճախորդին հայտնելու ժամկետ
1  աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկառուի տարիքը 25-60 տարեկան
Տույժեր տուգանքներ Տույժեր տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.13%
Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր ք.Երևան
Եկամուտ վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ում ամսական զուտ եկամուտը կազմում է  ոչ պակաս քան 150 000 ՀՀ դրամ:
Վարկային պատմություն վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն կամ ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 5 օրը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում ևչափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակիտրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am