Էքսպրես սպառողական վարկեր

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ, ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ, ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 22-24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 78-143%
Տրամադրման ժամկետը 1-12 ամիս
Տրամադրման կարգը Անկանխիկ
Վարկի գումարը 100 000 – 400 000 ՀՀ դրամ
Վարկի մարում ամենամսյա հավասարաչափ
Պահանջվող փաստաթղթեր անձնագիր,սոցիալական քարտ, եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ
Հայտի ուսումնասիրության վճար և միանավագ սպասարկման վճար 5 000 ՀՀ դրամ-հայտի ուսումնասիրություն

միանվագ սպասարկում ՝ վարկի գումարի 3%-ի չափով

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական) մինչև 1 % (նվազագույնը  1 000 ՀՀ դրամ)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և
հաճախորդին հայտնելու ժամկետ
1  աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկառուի տարիքը 25-60 տարեկան
Տույժեր տուգանքներ Տույժեր տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.13%
Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր ք.Երևան
Եկամուտ վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ում ամսական զուտ եկամուտը կազմում է  ոչ պակաս քան 150 000 ՀՀ դրամ:
Վարկային պատմություն վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն կամ ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 5 օրը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում ևչափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակիտրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am