ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐԻՆ

<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ> ՈՒՎԿ> ՍՊԸ-ն տեղեկացնում է, որ համաձայն ՀՀ ԿԲ 30 մարտի 2021թ. թիվ 39-Ն որոշման, այն հաճախորդները, որոնք նույն կազմակերպությունում ունեն և՛ վարկ և՛ երաշխավորություն, երաշխավորած վարկը ժամկետանց դառնալու դեպքում 5 աշխատանքային օր հետո ժամկետանց է դառնում նաև իր վարկը և ամսվա վերջում դասակարգվում է, որը ազդում է վարկային պատմության վրա:audiences-attention