ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!!!!!
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն սկսել է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ 16.08.2019թ. սկսած տրամադրված սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումների մասով