ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!!!!!
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն սկսել է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ 16.08.2019թ. սկսած տրամադրված սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումների մասով
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!!!!!
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն որոշել է, Ռազմական դրությունով պայմանավորված, վարկային կազմակերպությունների զորակոչված կամ կամավորագրված հաճախորդների վարկերի ամսական մարումները սեպտեմբերի 27-ից …